Innovative infrastructure for astronomical research based on stratospheric balloons (ORISON)

Referencia: H2020- INFRA/0126 690013
I.P.: JOSE LUIS ORTIZ MORENO
Fecha inicio: 1 February, 2016
Fecha fin: 31 July, 2017

Financiación:

Proyectos Europeos


Componentes:

Jose Luis Ortiz Moreno; Jose Juan Lopez Moreno; Rene Damian Duffard


Más información:

Financiación concedida: 226.133,75 €